Silvador Climate Action

Țara

România

Status

În dezvoltare

Tip proiect

Agricultură Silvicultură și alte utilizări ale terenurilor

Metodologie

VM0012

povestea proiectului

Proiectul nostru deține, de asemenea, certificări FSC și SDVISta, ceea ce înseamnă că putem oferi corporațiilor care doresc să-și compenseze emisiile și să-și atingă obiectivele ESG, credite de carbon de înaltă calitate cu un impact real.

Suntem un grup dedicat de investitori români locali, uniți de respectul nostru profund pentru mediu și angajamentul nostru comun pentru investiții sustenabile. Accentul nostru se află în capitalul natural, valorificând resursele abundente oferite de natură însăși, cu o atenție specială asupra vastelor și frumoaselor păduri ale țării noastre.

Înțelegând valoarea imensă a acestor păduri, nu doar ca sursă de lemn, ci și ca un rezervor neprețuit de biodiversitate și o sursă crucială de absorbție a carbonului, am dezvoltat un proiect revoluționar pentru carbonul forestier. Această inițiativă recunoaște că pădurile reprezintă un activ neprețuit, jucând un rol vital în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.

Ca investitori locali, suntem familiarizați cu condițiile regionale de mediu și socio-economice, valorificând această cunoaștere pentru a maximiza potențialul investițiilor noastre. De asemenea, credem în construirea unor relații solide cu comunitățile locale, sprijinindu-le să-și păstreze modul tradițional de viață, în timp ce le oferim posibilitatea să beneficieze de noile oportunități care apar pe piața în creștere a carbonului.

zona proiectului

Aceste zone, binecuvântate cu o biodiversitate bogată și o frumusețe naturală uimitoare, oferă cadrul perfect pentru eforturile noastre de a face investiții sustenabile.

În cadrul strategiei noastre pe termen lung, avem în plan să extindem proiectul nostru de captare a carbonului în pădure și către alte proprietăți pe care le deținem în diferite județe din România. Faptul că deținem proprietăți extinse ne oferă oportunitatea unică de a implementa practici de management sustenabil al pădurilor la scară largă, amplificând impactul benefic al proiectului nostru.

Credem că realizarea cu succes a acestei extinderi nu numai că va crește dimensiunea depozitului nostru de carbon, dar va stimula și biodiversitatea, va consolida economiile locale și va încuraja dezvoltarea rurală. Prin extinderea sferei de aplicare a proiectului nostru, vom contribui, de asemenea, la diseminarea practicilor sustenabile și a conștientizării capitalului natural în întreaga țară.

Buzău

Dâmbovița

sechestrare de carbon

Inițiativa Silvador va reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră prin eliminarea tăierii în zona proiectului, transformând astfel pădurile defrișate în păduri protejate.

Zona proiectului este un ecosistem forestier cu faună abundentă și plante care pot contribui la o inițiativă bazată pe carbon prin creșterea potențialului general de captare a carbonului pe care pădurea îl are. Arborii și plantele absorb dioxidul de carbon din atmosferă în timpul fotosintezei, convertindu-l în compuși organici de carbon care sunt stocați în țesuturile acestora. Acest proces este o modalitate naturală de reducere a cantității de dioxid de carbon din atmosferă și este cunoscut sub numele de captare a carbonului.

Prin oprirea exploatării forestiere în zona proiectului, se estimează că vor fi reduse aproximativ 340.210 tone echivalente de dioxid de carbon (tCO2e) din atmosferă pe durata întregului proiect.

Estimated GHG emission reductions or removals (tCO2e)

No Data Found

Tree species distribution

No Data Found

Tree species age

No Data Found

Average growth of tree species (cbm/year/ha)

No Data Found

biodiversitatea
și impactul proiectului

O gamă diversă de specii de plante și animale într-un ecosistem forestier poate promova solul sănătos, ceea ce, la rândul său, crește capacitatea acestuia de a captura carbonul. Solurile sănătoase sunt capabile să stocheze mai mult carbon datorită conținutului lor ridicat de materie organică, care provine din dezintegrarea materialului vegetal și animal.

În plus, prezența anumitor specii de plante poate îmbunătăți și mai mult captarea carbonului. De exemplu, unele specii de arbori au un potențial mai mare de captare a carbonului decât altele datorită ratei lor de creștere și abilității de a îl stoca în țesuturile lor pentru perioade lungi de timp.

Prin implementarea practicilor de management sustenabil al pădurilor, ne asigurăm că pădurea este gestionată într-un mod care protejează și îmbunătățește biodiversitatea.

Biodiversitatea este un element esențial al pădurilor sănătoase și reprezintă un aspect important al Inițiativei Silvador Climate Action. Teritoriul forestier inclus în proiect este locuința unei game diverse de specii de plante și animale, de la copacii înalți care formează acoperișul pădurii până la insectele mici care trăiesc în sol.

Printre speciile pe care le putem găsi în pădurea noastră se numără urși, lupi, lincși și cerbi, precum și mamifere mai mici, precum vulpi, jderi și veverițe. De asemenea, există și numeroase specii de păsări, inclusiv bufnițe și șoimi.

Pădurea este casa unei varietăți de specii de arbori, inclusiv stejar, fag și carpen, precum și mulți arbuști, flori sălbatice și alte plante. Diversitatea florei oferă habitat și hrană pentru multe dintre speciile de animale care trăiesc aici.

arbori

Oak Trees
Corporate carbon footprint reduction strategies

The oak trees of the Subcarpathians region in Romania are known for their remarkable biodiversity. These trees provide habitats for a vast array of wildlife species, from birds and insects to mammals and reptiles. The oak trees also help to support the delicate balance of the forest ecosystem, promoting soil health and water retention.

Our CARBONOFF project initiative in the Subcarpathians region is dedicated to preserving and enhancing the biodiversity of oak trees. By implementing sustainable forestry practices and using innovative technologies, we ensure that the oak trees in our project area thrive, providing important habitats for wildlife and supporting the overall health of the forest ecosystem.

Hornbeam Trees
Hornbeam trees

Hornbeam is a deciduous tree species that plays a significant role in the biodiversity of the Subcarpathian forests. Its dense and bushy crown provides shelter and food for a variety of wildlife species, such as birds and insects. Furthermore, hornbeam has been used for centuries in traditional medicine due to its anti-inflammatory and astringent properties. Its bark and leaves have been used to treat various ailments, including fevers, diarrhea, and skin rashes.

Hornbeam trees play an important role in carbon sequestration, as they are capable of absorbing large amounts of carbon dioxide from the atmosphere and storing it in their biomass and in the soil beneath it.

By promoting the growth and protection of hornbeam and other tree species in the Subcarpathian forests, the carbon sequestration initiative not only helps combat climate change but also supports the sustainable use of natural resources for medicinal purposes.

Beech Trees

Beech trees (Fagus sylvatica) are another important species found in the forestland included in the project. These trees can reach up to 40 meters in height and can live for several centuries. They play a significant role in the carbon sequestration process, as they can store large amounts of carbon in their biomass and soil.

Beech trees are also valued for their medicinal properties. The leaves, bark, and buds of the tree contain compounds that have been traditionally used to treat a variety of ailments, including respiratory and digestive issues. In addition to their medicinal value, beech trees provide habitat for a wide range of wildlife, including birds, mammals, and insects. Their

Birch Trees
Birch trees

Birch trees (Betula spp.) are a common deciduous tree species found in the Subcarpathian forests. They are known for their distinctive white bark, which peels off in thin, papery sheets. Birch trees play an important role in carbon sequestration, as they are capable of storing significant amounts of carbon in their biomass and in the soil. Additionally, they are important sources of biodiversity, providing habitats for a variety of wildlife such as birds, insects, and small mammals.

In terms of medicinal properties, birch leaves have been used in traditional medicine for centuries to treat a range of ailments, including urinary tract infections and rheumatism. Birchbark is also a rich source of betulin, a compound that has been found to have anti-inflammatory, antitumor, and anti-viral properties. These medicinal properties have made birch trees a valuable resource for both traditional and modern medicine.

floră

Matricaria chamomilla

Also known as German chamomile, it is a medicinal herb commonly found in the Subcarpathian forests of Romania. It has small, white flowers and a pleasant, fruity aroma. The dried flowers of chamomile are often used to make tea, which is known for its calming and soothing properties. In addition to its use as a tea, chamomile has also been traditionally used to treat digestive issues, anxiety, and skin irritations.

Wild garlic

Also known as Allium ursinum, it is a perennial herb that grows abundantly in the understory of the forests in the Subcarpathians region of Romania. Its leaves and bulbs are edible and have been used for culinary and medicinal purposes for centuries. In addition to its culinary and medicinal uses, wild garlic also plays an important ecological role as it provides habitat for various insects and wildlife. Our forest initiative aims to protect and preserve the natural habitat of wild garlic and other flora species in the region, to ensure the long-term survival of these valuable plants.

Bellflower

Campanula napuligera, also known as the Carpathian bellflower, is a species of bellflower endemic to the Carpathian Mountains, including the Subcarpathians region of Romania. It is a delicate plant that requires specific conditions to thrive, and its presence is an indicator of a healthy and diverse ecosystem. By preserving the natural environment of the Subcarpathians, we are helping to ensure the continued existence of this beautiful and important plant species.

Pulmonaria officinalis

The genus name comes from the Latin pulmo meaning lung and was first used by Leonhart Fuchs (1501–1566), a German physician and one of the three founding fathers of botany. The species was named officinalis by Carl Linnaeus for the medical properties of these plants, used since the Middle Ages to treat coughs and diseases of the chest, because of the doctrine of signatures whereby Christian doctors believed that plants that resemble any body part could be used to treat illnesses in this part since God put his signature in the plant to guide mankind.

Peony - protected species

Paeonia triternata, also known as the three-leaf peony, is a flowering plant species found in the subcarpathian forests of Romania. It is a medicinal plant that has been traditionally used in herbal medicine to treat various ailments such as menstrual cramps, inflammation, and infections.

In the context of the carbon sequestration initiative in the subcarpathian forests, the presence of Paeonia triternata highlights the importance of preserving biodiversity in the area. The plant provides habitat and food for various species, including pollinators such as bees and butterflies. The carbon sequestration efforts in the forest also help maintain healthy soil conditions, which are essential for the growth and reproduction of Paeonia triternata and other plant species. Overall, the preservation of Paeonia triternata and other flora in the subcarpathian forests is crucial for maintaining a healthy ecosystem and promoting sustainable development.

Bilberry
Wild berries

Vaccinium myrtillus, commonly known as bilberry, is a species of shrub that is native to the forests of Romania. The plant produces small, blue-black berries that are packed with antioxidants and other beneficial nutrients. Vaccinium myrtillus plays an important role in promoting biodiversity and supporting the ecosystem of the forest. The shrub provides food and habitat for a variety of animals, including birds and small mammals, and its presence helps to maintain the health and productivity of the forest ecosystem. In addition, the berries of Vaccinium myrtillus can be harvested and used in a variety of medicinal and culinary applications, making it a valuable resource for local communities. 

Snowdrop

Galanthus nivalis, commonly known as snowdrop, is a small, white flowering plant that grows in the Subcarpathian forests of Romania. It is an early spring bloomer, often seen poking through the snow, and is considered a symbol of hope and renewal. In addition to its beauty, snowdrop has medicinal properties and has been used for centuries to treat various ailments such as headaches, fevers, and respiratory infections. 

Hellebore

Helleborus Purpurascens, also known as the purple hellebore, is a beautiful flowering plant that grows in the subcarpathian forests of Romania. This herbaceous perennial plant is valued for its medicinal properties and has been used in traditional medicine to treat various ailments. It thrives in the moist, shady areas of the forest and its beautiful, purple flowers bloom in the spring, providing a stunning display of color amidst the lush greenery. 

St. John's Wort

The first medicinal herb found in Romanian forests is the St. John's Wort (Hypericum perforatum), which has been used for centuries for its medicinal properties. It is believed to have anti-inflammatory and antibacterial effects, as well as being used as a natural antidepressant. The plant contains hypericin, a natural chemical compound that is responsible for its therapeutic effects, and it can be found in the form of capsules, tinctures, teas, and creams. It is a popular natural remedy for treating various ailments, including depression, anxiety, and nerve pain.

Boletus Edulis
Boletus edulis

Boletus Edulis, commonly known as the "King Bolete" or "Porcino," is a highly prized and sought-after mushroom that grows in the forests of the Subcarpathians. This species is known for its delicious taste and nutritional value, and has been an important food source for local communities for centuries. As part of our forest initiative, we are working to promote the growth and protection of Boletus Edulis and other edible mushroom species by implementing sustainable forest management practices. By ensuring the long-term viability of these valuable forest resources, we are helping to preserve the biodiversity and cultural heritage of the region, while also providing economic opportunities for local communities.

faună

Brown bears

The brown bear (Ursus arctos) is an iconic species that is highly representative of the Silvador Climate Action Initiative forest carbon project due to its presence in the project's forest land. As an apex predator, the brown bear plays a vital role in maintaining the ecological balance of the forest ecosystem. By protecting the habitat of the brown bear, the project is also protecting the habitats of other species that coexist with this keystone species. Moreover, brown bears require large, contiguous areas of forest to survive, making their presence a sign of healthy and connected forest ecosystems.

Ural owl

The Subcarpathian forests of Romania are home to a diverse range of species, including a variety of owl species. The Strix Uralensis, commonly known as the Ural owl, is the most representative owl species for the Silvador Climate Action Initiative forest carbon project. This is because the Ural owl's habitat can be found within the project forest land, making it an indicator species for the forest's health and biodiversity. The Ural owl is also a good indicator of forest ecosystem stability, as it requires a mix of mature and old-growth forests to thrive.

This includes preserving old-growth forest patches that are important nesting sites for owls and ensuring that the forest is managed in a sustainable manner that supports the prey species of owls.

Red deer

The Silvador Climate Action Initiative forest carbon project is not only a vital tool for combating climate change, but also a sanctuary for a diverse array of wildlife, including red deer and roe deer. These iconic species rely on the forest land of the carbon project for their habitat, making them an essential component of the forest ecosystem. Their presence in the project's forest land is a sign of the forest's ecological health and integrity. As herbivores, red deer and roe deer or Cervus elaphus play a crucial role in maintaining the balance of the forest ecosystem by helping to control plant growth and promoting biodiversity. Moreover, their survival depends on the availability of suitable habitat, which in turn, requires the protection of the forest and its resources.

SDG și ESG

Inițiativa Silvador Climate Action contribuie în mod semnificativ la realizarea mai multor Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU (ODD):

Apă Curată
și Sanitație

Proiectul protejează și restaurează ecosistemele forestiere, care joacă un rol crucial în menținerea resurselor de apă dulce. Prin conservarea bazinelor hidrografice, inițiativa noastră asigură o aprovizionare stabilă cu apă curată și susține biodiversitatea acvatică.

Consum și Producție Responsabile

Proiectul protejează și restaurează ecosistemele forestiere, care joacă un rol crucial în menținerea resurselor de apă dulce. Prin conservarea bazinelor hidrografice, inițiativa noastră asigură o aprovizionare stabilă cu apă curată și susține biodiversitatea acvatică.

Acțiune
Climatică

Scopul principal al proiectului este captarea carbonului prin împădurire și conservarea pădurilor. Aceasta reduce emisiile de gaze cu efect de seră și atenuează schimbările climatice, abordând direct obiectivele ODD 13.

Viața
Acvatică

Măsurile de protecție a pădurilor implementate de către Silvador au un impact pozitiv asupra ecosistemelor marine prin reducerea eroziunii solului și scurgerii de nutrienți în corpurile de apă. Aceast lucru ajută la menținerea calității apei și susține bunăstarea vieții acvatice.

Viața
Terestră

Inițiativa noastră conservă și restaurează ecosistemele terestre, promovând biodiversitatea și protejând speciile aflate în pericol. Colaborând cu comunitățile locale, combatem defrișările și protejăm habitatele pentru generațiile viitoare.

Inițiativa Silvador Climate Action

Achiziționarea de credite de carbon de la noi permite corporațiilor să-și atingă obiectivele ESG în mod holistic, susținând un proiect care contribuie la mai multe ODD-uri. Această investiție contribuie doar la atenuarea schimbărilor climatice, ci și întărește angajamentul lor față de responsabilitatea socială și de mediu.